Doğru, Farklı Karabük Haberleri

 • Karabük Merkez İlçe
  Antik Devirde “Paflagonya” (Paphlagonia) olarak adlandırılan bölgenin sınırları içinde yer alan ve  yerleşimin erken bronz  devrinde başladığı
 • Dünya Miras Kenti Safranbolu
  1998 Tarihinde İngiliz Arkeolog Dr. Royer MATHEWS başkanlığındaki bir ekip tarafından Ovacık ve Eskipazar yerleşimlerinde yapılan, arkeolojik
 • Tarihi Mozaik Antik Kent Eskipazar
  Eskipazar İlçesi  tarihte HADRİAPOLİS adı ile geçmektedir. Kuruluş tarihi İskenderin ölümü olan M.Ö. 323 den sonraya rastlar.
 • Candaroğlu Beyliğin Başkenti Eflani
  Safranbolu’ya bağlı bir bucak merkezi iken, 1953 yılında 6608 sayılı Kanunla ilçe olan Eflani, yurdumuzun Karadeniz Bölgesinde,
 • Yeşil Yenice
  Yenice’nin idari yapı yönünden,1936 yılında Bucak statüsüne getirilmiştir. 1953 yılına kadar idari olarak Devrek İlçesine bağlı kalmış,
 • Yaylalar diyarı Ovacık
  İlçemizde  Eti, Lidya, Paflogonyalılar, Galatlar, Roma, sonraki dönemlerde Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin etkileri görülür. Pürçükören Köyü