Doğru, Farklı Karabük Haberleri

Karabük

Candaroğlu Beyliğin Başkenti Eflani

Safranbolu’ya bağlı bir bucak merkezi iken, 1953 yılında 6608 sayılı Kanunla ilçe olan Eflani, yurdumuzun Karadeniz Bölgesinde, Zonguldak ilinin doğu bölümünde yer alır. Daha önce Zonguldak ilinin bir ilçesi durumunda iken 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Karabük’ün İl olmasından sonra ilçemizde Karabük İline bağlanmış bulunmaktadır. Doğuda Kastamonu İlinin Araç, Batıda Karabük İlinin Safranbolu, Kuzeyde Bartın İlinin Ulus İlçeleri ile çevrilidir. İlçe Karabük İl merkezine 46km. Kastamonu İl merkezine ise 83 km. uzaklıktadır.

1. İLÇENİN TARİHİ:
Eflani ilçesinin tarihi çok eski zamanlara dayanır. İlk çağlarda Eflani İlçesinin bulunduğu yerlerde Bizanslıların hâkimiyet sürdüğü bilinmektedir. Bu yörelerde Bizans hâkimiyeti Anadolu Selçuklu’ların zamanına kadar sürdü. Anadolu Selçuklu hükümdarı, Alaattin Keykubat zamanında Kastamonu ve Eflani yöresi Bizanslılardan alınarak Türk hakimiyetine girmiştir. Eflani 17 yıl kadar 1292-1309 tarihleri arasında Candaroğlu beyliğinin başkenti oldu.

Kastamonu’nun başkent olmasından sonra Eflani bölgenin 2.ci büyük kalesi olarak önemini korumaya devam etti.  1380 yılında Candaroğulları tahtını elde etmek isteyen II. Süleyman Şah bu konuda kardeşine yardım eden Murat Hüdavendigar’a Eflani kalesini verdi. Böylece Eflani Osmanlı hakimiyetine girdi.

1869 yılına kadar Kastamonu Sancağına bağlı kalan Eflani nahiyesi bu yıl yapılan bir düzenleme ile Safranbolu sancağına, Safranbolu sancağı da Kastamonu vilayetine bağlandı.

1 Nisan 1924 de kurulan Zonguldak Vilayetine 1927 yılında Safranbolu kazası ve dolayısıyla Eflani nahiyesi de bağlanmış oldu.  Bu durum 1953 yılında çıkarılan 6608 sayılı kanunla Eflani ilçesi kuruluncaya kadar devam etti.

Karabük’ün 6.6.1995 tarih ve 22305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 550 sayılı K.H.K. ile bağımsız il olmasından sonra Eflani İlçesi Karabük iline bağlandı.

2. COĞRAFİ DURUMU:

İlçemizin İl merkezine uzaklığı yaklaşık olarak 46 Km’dir . Köylerimiz dağınık bir yapıya  sahiptir. İlçemizin rakımı 910 metre yüzölçümü ise 536 Km²’ dir.

3.İDARİ DURUM VE YAPI:

16.yüzyılın ilk yarısında Eflani’nin Taraklı – Borlu ve Tatay (Daday) kazaları arasında iki ayrı     bölgeye bölündüğü görünmektedir. Eflani, Kastamonu – Bulu Livalarının sınırının geçtiği yerde bulunmaktadır.1530 yılından sonraki belgelerde Eflani, Eflan-i  Tatay ve Eflan-i Bolu şeklinde geçmekte ve kaza olarak görülmektedir.1869 yılında yapılan düzenleme ile Safranbolu kaza olarak  Kastamonu’ya, Eflani de nahiye olarak Safranboluya bağlanmıştır.Eflaninin Tatay(Daday)’a  bağlı kesimi ise bir mukayyit tarafından idare edilmiştir.1953 yılına kadar  Safranbolu’nun nahiyesi olan Eflani 1953 yılında ilçe olmuştur.1995 yılında da Karabük’ün 06.06.1995 tarih ve 22305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren   550 sayılı  K.H.K.ile bağım sız il olmasından sonra Eflani İlçesi Karabük iline bağlanmıştır.

İlçemiz Merkezinde Eflani Belediyesi adı altında bir belediye mevcuttur. İlçe Merkezi       Candaroğulları, Çelebiler, Çalışlar, Tabaklar, Kayadibi ve Yalacık Mahallesi olmak üzere 6   Mahalleden oluşmaktadır. İlçeye bağlı 54 köy ve bu köylere bağlı 218 yerleşim birimi vardır.

4. NÜFUS DURUMU:>

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese  Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmaları neticesinde merkez nüfusu  2.243  köy nüfusunun 7.430 olduğu genel toplamın ise 9.673 olduğu tespit edilmiştir.

5.SOSYAL VE EKONOMİK DURUM:

İlçede Pazartesi günleri büyük bir Pazar kurulmaktadır. Kastamonu İlinin Pınarbaşı-Daday-Araç ilçelerine bağlı köyler ile Eflani köyleri bütün ihtiyaçlarını bu pazardan karşılamaktadır. Çevrede üretilen yumurta,tahıl ve yün  yine bu pazarda satılmaktadır. Ayrıca Pazartesi ve Cuma günleri ilçe kısmen hareketli olmaktadır.
İlçemizde sosyal aktivite olarak kurulan ve özel sektörce açılan bir Spor Salonu faaliyet göstermektedir. İlçemizde Belediyemizce yapılan Aile parkı bulunmaktadır.
İlçe halkının %65’a varan kısmı başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimize çalışmak üzere göç etmişlerdir. Büyük şehirlere göç olayı belirgin bir şekilde devam etmekte olup, Eflani’nin nüfusu her sayımda dikkate değer bir şekilde azalma göstermektedir.
İlçemizde HP Mermercilik ve Berce Tarım adıyla faaliyet gösteren 1 adet Mermer işletmesi ve 1 adet tarım işletmesi bulunmaktadır.

6.ULAŞIM VE ALT YAPI DURUMU:

İlçe merkezi 26 km.lik asfalt yolla Safranbolu-Bartın devlet yoluna bağlanmaktadır. Yol yaz kış ulaşıma açık tutulmaktadır. Karabük İl merkezine uzaklığı 46.km.dir. Eflani Karaevli arasındaki 22 km lik kısımda genişletme çalışmaları yapılmış olup geri kalan 4 km.lik kısımda önümüzdeki günlerde genişletme çabalarına başlanacaktır.

İlçe merkezi ile ilgili tüm köyler ve ilçe merkezi otomatik olarak telekoma bağlanmıştır.TRT ile ilgili kanallar ve özel kanallar net olarak izlenebilmektedir.Ayrıca TR TCELL  adı altında GSM cep telefonu sistemi 2000 yılı içinde ilçe halkının hizmetine sunulmuştur. AVEA GSM cep telefonu sistemi ise 2005 yılı içersinde, VODAFONE GSM cep telefonu sistemi ise 2006 yılı içerisinde hizmete sunulmuştur.

7.SAĞLIK DURUMU :

İlçemizde bir Sağlık Ocağı mevcut olup bu Sağlık Ocağında 5 doktor, 5 hemşire, 2 Ebe, 3 Sağlık memuru, 6 ATT, 1 memur, 1 Laborant, 1 Radyoloji Teknikeri , 1 Paramedik, 1 Tıbbi Sekreter, 2 Vekil Hemşire, 3 Şoför ve 1 hizmetli (müteahhit işçisi)  görev yapmaktadır.Sağlık Ocağında günlük olarak 150 hastalık poliklinik,enjeksiyon, tansiyon ölçme ve bazı laboratuar işleri yapılmaktadır.2 ambulansla hasta sevki hizmetleri ve 1 röntgen cihazı mevcuttur.

Bilgiler / Karabük Valiliği

21915