Doğru, Farklı Karabük Haberleri

Güncel

Kardemir'den Kamuoyuna Açıklama

Karabük-BATITV

KARDEMİR A.Ş tarafından; “Kamuoyuna Açıklama” başlığı adı altında yapılan açıklama ile son aylar şirket yöneticilerine yönelik yapılan eleştirilere cevap verildi.

Bazı ulusal ve yerel gazetelerin bugünkü sayılarında yayınlanmak üzere, “Kamuoyuna Açıklama” ismi altında KARDEMİR yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.

“Son Yıllarda, Tayfun Çebi ve Murat Orhan Tarafından, Akla Hayale Gelmeyecek Türden İddialarla, Asırlık Şirketimizin Yatırımcılarının Hak ve Hukukuna Yönelik, Kardemir A.Ş Yönetim Kurulunda Yer Alan Aile ve Kişilerin Yasalar ve Anayasa Tarafından Güvence Altına Alınmış Olan Meşru ve Doğal Mülkiyet Hakkına ve Ticari Faaliyette Bulanan Özgürlüğüne Göz Koyanların Haksız Girişimleri Hiçbir Şekilde Sonuç Vermeyecektir.

Bir şekilde bu kişiler ve bu kişileri yönlendiren bir grup tarafından yargıya intikal ettirilen konularla ilgili yargı süreci devam ederken, ortaya çıkan her bir rutin işlemin yerel ve hatta ulusal gazetelerde tam sayfa ilana konu yapılmasının veya haberler yaptırılmasının yargıyı etkileme gayretinden başka bir amacı yoktur.

KARDEMİR A.Ş Yönetim kurulu üyelerinin,KARDEMİR A.Ş ile ticaret yapmasına mani olacak türden mer’i ve uygulanabilir her hangi bir yargısal tasarruf bulunmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin hakları olan yasal ve meşru ticaretleri devam etmektedir.

Şirketlerin ticari karar ve tercihlerinin denetim yeri şirketlerin genel kurullarıdır ve genel kurulda yapılan oylamalar ile belirlenerek alınan kararlara göre yönetilirler.

Yasalarımızdaki,”Haksız Rekabet” ile”Rekabet Etmeme” kavramlarını bir biri ile karıştırmak suretiyle, anlık kişisel beklentiler için, “Ticari alanı düzenleyen ve yüz yıllık uygulama geleneği olan temel normların manipüle edilerek kamuoyuna yanlış bilgilerle sunum yapılması,Kardemir A.Ş’ne zara vermekte,yerli ve yabancı yatırımcılar nezdinde tereddüt uyandırmaktadır.Bu manipülasyonları yapanlar,hukuki sonuçlarına da hazırlık olmalıdırlar.

Konu ile ilgili olan herkesi yasalara saygılı,objektif ve iyi niyetli olmaya davet ediyoruz”ifadelerine yer verildi.

1160